Ketua

Pak Asymuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :   Drs. H. M. ASYMUNI, MH.
NIP. :  19601018 198903 1 004
Tempat, Tanggal Lahir :   Bengkalis, 18-10-1960
Pangkat/Golongan :   Hakim Madya Utama, IV/c
Jabatan :   Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
   
Riwayat Jabatan  :  
1989 – 1992 :   CPNS PA RantauPrapat
1992 – 1993 :   PNS PA RantauPrapat
1993 – 1994 :   WakilPanitera PA Kabanjahe
1994 – 2001 :   Hakim PA Tanjungbalai
2001 – 2003 :   Hakim PA Bawean
2003 – 2010 :   Hakim PA Kodya Malang
2010 – 2011 :   WakilKetua PA Mojokerto
2011 – 2017 :   Ketua PA Sidoarjo
2017 – sekarang :   Ketua PA Pasuruan
   
   
Riwayat Pendidikan  : –  SDN Sungai Alam, Bengkalis
  –  MTsN. Bengkalis
  –  MA Mu’allimin Mu’allimat Rembang
  –  D.3 IAIN Sunan Ampel Surabaya
  –  S.1 IAIN Walisongo Semarang
  –  S.2 Universitas Islam Malang
   
Penghargaan  : – Satya Lencana Karya Satya X TH
  – Satya Lancana Karya Satya XX TH

Leave a Reply

  • LINK KAMI

    Pembaruan MA