Loading

wait a moment

PUTUSAN TAHUN 2011

PERKARA PERMOHONAN 2011

NO NO PERKARA JENIS PERKARA
1 0016/Pdt.P/2011/PA.Pas
2 0027/Pdt.P/2011/PA.Pas
3 0029/Pdt.P/2011/PA.Pas
4 0031/Pdt.P/2011/PA.Pas
5 0035/Pdt.P/2011/PA.Pas
6 0038/Pdt.P/2011/PA.Pas
7 0040/Pdt.P/2011/PA.Pas
8 0046/Pdt.P/2011/PA.Pas
9 0053/Pdt.P/2011/PA.Pas
10 0054/Pdt.P/2011/PA.Pas
11 0057/Pdt.P/2011/PA.Pas
12 0058/Pdt.P/2011/PA.Pas
13 0095/Pdt.P/2011/PA.Pas
14 0096/Pdt.P/2011/PA.Pas
15 0097/Pdt.P/2011/PA.Pas
 16 0102/Pdt.P/2011/PA.Pas
17 0105/Pdt.P/2011/PA.Pas
18 0106/Pdt.P/2011/PA.Pas
19 0107/Pdt.P/2011/PA.Pas
20 0109/Pdt.P/2011/PA.Pas
21 0122/Pdt.P/2011/PA.Pas
22 0143/Pdt.P/2011/PA.Pas
23 0148/Pdt.P/2011/PA.Pas
24 0151/Pdt.P/2011/PA.Pas
25 0165/Pdt.P/2011/PA.Pas

PERKARA GUGATAN 2011

NO NO PERKARA JENIS PERKARA
 1 0001/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 2 0002/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 3 0003/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 4 0004/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 5 0005/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 6 0006/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 7 0007/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 8 0008/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 9
 10 0010/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 11 0011/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 12 0012/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 13 0013/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 14 0014/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 15 0015/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 16 0016/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 17 0017/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 18 0018/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 19 0019/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 20 0020/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 21
 22 0022/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 23 0023/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 24
 25 0025/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 26 0026/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 27 0027/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 28
 29 0029/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 30 0030/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 31
 32 0032/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 33 0033/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 34 0034/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 35 0035/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 36 0036/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 37 0037/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 38
 39 0039/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 40 0040/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 41 0041/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 42 0042/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 43 0043/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 44 0044/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 45
 46 0046/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 47 0047/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 48 0048/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 49
 50 0050/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 51 0051/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 52 0052/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 53 0053/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 54
 55 0055/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 56 0056/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 57 0057/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 58
 59 0059/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 60 0060/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 61 0061/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 62
 63  0063/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 64 0064/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 65 0065/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 66 0066/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 67
 68 0068/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 69 0069/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 70 0070/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 71
 72  0072/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 73 0073/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 74 0074/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 75 0075/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 76  0076/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 77 0077/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 78 0078/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 79 0079/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 80 0080/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 81 0081/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 82 0082/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 83 0083/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 84 0084/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 85 0085/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 86 0086/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 87 0087/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 88
 89 0089/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 90 0090/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 91  0091/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 92 0092/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 93
 94 0094/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 95
 96 0096/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 97 0097/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 98 0098/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 99 0099/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 100 0100/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 101 0101/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 102 0102/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 103
 104 0104/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 105
 106 0106/Pdt.G/2011/PA.Pas. CERAI GUGAT
 107 0107/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 108 0108/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 109 0109/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 110 0110/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 111 0111/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 112
 113 0113/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 114 0114/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 115 0115/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 116 0116/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 117 0117/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 118 0118/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 119 0119/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 120 0120/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 121 0121/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 122
 123
 124 0124/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 125 0125/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 126
 127 0127/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 128 0128/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 129 0129/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 130 0130/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 131 0131/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 132 0132/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 133 0133/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 134 0134/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 135 0135/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 136 0136/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 137 0137/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 138
 139 0139/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 140 0140/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 141 0141/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 142 0142/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 143 0143/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 144
 145 0145/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 146 0146/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 147 0147/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 148 0148/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 149 0149/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 150 0150/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 151
 152 0152/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 153 0153/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 154 0154/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 155 0155/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 156 0156/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 157  0157/Pdt.G/2011/PA.Pas. CERAI GUGAT
 158
 159 0159/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 160 0160/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 161 0161/Pdt.G/2011/PA.Pas
 162
 163 0163/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 164 0164/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 165 0165/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 166 0166/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 167 0167/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 168 0168/Pdt.G/2010/PA.Pas CERAI GUGAT
 169 0169/Pdt.G/2011/PA.Pas
 170 0170/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI GUGAT
 171 0171/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 172 0172/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 173
 174 0174/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 175 0175/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 176 0176/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 177 0177/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 178 0178/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 179
 180 0180/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 181 0181/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 182 0182/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 183
 184 0184/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 185
 186 0186/Pdt.G/2011/PA.Pas.  CERAI GUGAT
 187 0187/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 188
 189 0189/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 190
 191 0191/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 192 0192/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 193 0193/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 194
 195 0195/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 196 0196/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 197 0197/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 198 0198/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 199 0199/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 200 0200/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 201 0201/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 202 0202/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 203 0203/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 204 0204/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 205 0205/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 206 0206/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 207 0207/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 208 0208/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 209 0209/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 210  0210/Pdt.G/2011/PA.Pas.  CERAI GUGAT
 211 CERAI TALAK
 212 0212/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 213 0213/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 214 0214/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI  TALAK
 215 0215/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 216 0216/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 217 0217/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 218 0218/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 219 0219/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 220  0220/Pdt.G/2011/PA.Pas. CERAI TALAK
 221 0221/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 222 0222/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 223 0223/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 224 0224/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 225 0225/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 226 0226/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 227 0227/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 228 0228/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 229 0229/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 230 0230/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 231 0231/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 232 0232/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 233 0233/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 234 0234/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 235 0235/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 236  CERAI GUGAT
 237 0237/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 238 0238/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 239 0239/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 240  CERAI GUGAT
 241 0241/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 242 0242/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 243 0243/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 244  CERAI GUGAT
 245 0245/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 246  CERAI GUGAT
 247  CERAI GUGAT
 248 CERAI TALAK
 249  CERAI GUGAT
 250  CERAI GUGAT
 251 0251/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 252  CERAI GUGAT
 253 0253/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 254  CERAI GUGAT
 255 0255/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 256 0256/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 257 0257/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 258 CERAI TALAK
 259 CERAI TALAK
 260  CERAI GUGAT
 261 0261/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 262 0262/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 263 0263/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 264 0264/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 265  CERAI GUGAT
 266 0266/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 267 0267/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 268 0268/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 269 0269/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 270 0270/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI TALAK
 271 0271/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 272  CERAI GUGAT
 273 0273/Pdt.G/2011/PA.Pas CERAI TALAK
 274 CERAI TALAK
 275 0275/Pdt.G/2011/PA.Pas  CERAI GUGAT
 276  CERAI GUGAT
 277  CERAI GUGAT
 278
 279 0279/Pdt.G/2011/PA.Pas
 280 0280/Pdt.G/2011/PA.Pas
 281
 282 0282/Pdt.G/2011/PA.Pas
 283 0283/Pdt.G/2011/PA.Pas
 284 0284/Pdt.G/2011/PA.Pas
 285
 286
 287 0287/Pdt.G/2011/PA.Pas
 288 0288/Pdt.G/2011/PA.Pas
 289
 290 0290/Pdt.G/2011/PA.Pas
 291 0291/Pdt.G/2011/PA.Pas
 292
 293 0293/Pdt.G/2011/PA.Pas
 294 0294/Pdt.G/2011/PA.Pas
 295 0295/Pdt.G/2011/PA.Pas
 296 0296/Pdt.G/2011/PA.Pas
 297 0297/Pdt.G/2011/PA.Pas
 298
 299
 300 0300/Pdt.G/2011/PA.Pas
 301 0301/Pdt.G/2011/PA.Pas
 302 0302/Pdt.G/2011/PA.Pas
 303 0303/Pdt.G/2011/PA.Pas
 304 0304/Pdt.G/2011/PA.Pas
 305 0305/Pdt.G/2011/PA.Pas
 306
 307 0307/Pdt.G/2011/PA.Pas
 308
 309 0309/Pdt.G/2011/PA.Pas
 310 0310/Pdt.G/2011/PA.Pas
 311
 312
 313 0313/Pdt.G/2011/PA.Pas
 314 0314/Pdt.G/2011/PA.Pas
 315
 316 0316/Pdt.G/2011/PA.Pas
 317 0317/Pdt.G/2011/PA.Pas
 318 0318/Pdt.G/2011/PA.Pas
 319 0319/Pdt.G/2011/PA.Pas
 320 0320/Pdt.G/2011/PA.Pas
 321 0321/Pdt.G/2011/PA.Pas
 322
 323 0323/Pdt.G/2011/PA.Pas
 324 0324/Pdt.G/2011/PA.Pas
 325
 326
 327 0327/Pdt.G/2011/PA.Pas
 328 0328/Pdt.G/2011/PA.Pas
 329 0329/Pdt.G/2011/PA.Pas
 330
 331 0331/Pdt.G/2011/PA.Pas
 332 0332/Pdt.G/2011/PA.Pas
 333 0333/Pdt.G/2011/PA.Pas
 334
 335 0335/Pdt.G/2011/PA.Pas
 336 0336/Pdt.G/2011/PA.Pas
 337
 338
 339 0339/Pdt.G/2011/PA.Pas
 340 0340/Pdt.G/2011/PA.Pas
 341 0341/Pdt.G/2011/PA.Pas
 342 0342/Pdt.G/2011/PA.Pas
 343 0343/Pdt.G/2011/PA.Pas
 344 0344/Pdt.G/2011/PA.Pas
 345 0345/Pdt.G/2011/PA.Pas
 346 0346/Pdt.G/2011/PA.Pas
 347 0347/Pdt.G/2011/PA.Pas
 348 0348/Pdt.G/2011/PA.Pas
 349 0349/Pdt.G/2011/PA.Pas
 350
 351 0351/Pdt.G/2011/PA.Pas
 352 0352/Pdt.G/2011/PA.Pas
 353 0353/Pdt.G/2011/PA.Pas
 354 0354/Pdt.G/2011/PA.Pas
 355 0355/Pdt.G/2011/PA.Pas
 356 0356/Pdt.G/2011/PA.Pas
 357 0357/Pdt.G/2011/PA.Pas
 358 0358/Pdt.G/2011/PA.Pas
 359 0359/Pdt.G/2011/PA.Pas
 360 0360/Pdt.G/2011/PA.Pas
 361 0361/Pdt.G/2011/PA.Pas
 362
 363
 364 0364/Pdt.G/2011/PA.Pas
 365 0365/Pdt.G/2011/PA.Pas
 366 0366/Pdt.G/2011/PA.Pas
 367 0367/Pdt.G/2011/PA.Pas
 368 0368/Pdt.G/2011/PA.Pas
 369
 370 0370/Pdt.G/2011/PA.Pas
 371 0371/Pdt.G/2011/PA.Pas
 372 0372/Pdt.G/2011/PA.Pas
 373
 374 0374/Pdt.G/2011/PA.Pas
 375
 376 0376/Pdt.G/2011/PA.Pas
 377 0377/Pdt.G/2011/PA.Pas
 378
 379
 380 0380/Pdt.G/2011/PA.Pas
 381 0381/Pdt.G/2011/PA.Pas
 382
 383
 384 0384/Pdt.G/2011/PA.Pas
 385 0385/Pdt.G/2011/PA.Pas
 386 0386/Pdt.G/2011/PA.Pas
 387
 388 0388/Pdt.G/2011/PA.Pas
 389
 390 0390/Pdt.G/2011/PA.Pas
 391 0391/Pdt.G/2011/PA.Pas
 392 0392/Pdt.G/2011/PA.Pas
 393
 394
 395 0395/Pdt.G/2011/PA.Pas
 396 0396/Pdt.G/2011/PA.Pas
 397 0397/Pdt.G/2011/PA.Pas
 398
 399
 400 0400/Pdt.G/2011/PA.Pas
 401 0401/Pdt.G/2011/PA.Pas
 402 0402/Pdt.G/2011/PA.Pas
 403
 404 0404/Pdt.G/2011/PA.Pas
 405 0405/Pdt.G/2011/PA.Pas
 406
 407
 408 0408/Pdt.G/2011/PA.Pas
 409 0409/Pdt.G/2011/PA.Pas
 410 0410/Pdt.G/2011/PA.Pas
 411
 412 0412/Pdt.G/2011/PA.Pas
 413 0413/Pdt.G/2011/PA.Pas
 414 0414/Pdt.G/2011/PA.Pas
 415
 416
 417 0417/Pdt.G/2011/PA.Pas
 418 0418/Pdt.G/2011/PA.Pas
 419 0419/Pdt.G/2011/PA.Pas
 420
 421 0421/Pdt.G/2011/PA.Pas
 422
 423 0423/Pdt.G/2011/PA.Pas
 424 0424/Pdt.G/2011/PA.Pas
 425
 426 0426/Pdt.G/2011/PA.Pas
 427 0427/Pdt.G/2011/PA.Pas
 428
 429 0429/Pdt.G/2011/PA.Pas
 430 0430/Pdt.G/2011/PA.Pas
 431 0431/Pdt.G/2011/PA.Pas
 432
 433 0433/Pdt.G/2011/PA.Pas
 434
 435
 436 0436/Pdt.G/2011/PA.Pas
 437 0437/Pdt.G/2011/PA.Pas
 438
 439 0439/Pdt.G/2011/PA.Pas
 440 0440/Pdt.G/2011/PA.Pas
 441 0441/Pdt.G/2011/PA.Pas
 442 0442/Pdt.G/2011/PA.Pas
 443
 444 0444/Pdt.G/2011/PA.Pas
 445 0445/Pdt.G/2011/PA.Pas
 446 0446/Pdt.G/2011/PA.Pas
 447
 448 0448/Pdt.G/2011/PA.Pas
 449
 450
 451
 452 0452/Pdt.G/2011/PA.Pas
 453 0453/Pdt.G/2011/PA.Pas
 454 0454/Pdt.G/2011/PA.Pas
 455
 456
 457 0457/Pdt.G/2011/PA.Pas
 458
 459
 460 0460/Pdt.G/2011/PA.Pas
 461 0461/Pdt.G/2011/PA.Pas
 462 0462/Pdt.G/2011/PA.Pas
 463
 464 0464/Pdt.G/2011/PA.Pas
 465 0465/Pdt.G/2011/PA.Pas
 466
 467
 468 0468/Pdt.G/2011/PA.Pas
 469 0469/Pdt.G/2011/PA.Pas
 470
 471 0471/Pdt.G/2011/PA.Pas
 472 0472/Pdt.G/2011/PA.Pas
 473
 474
 475 0475/Pdt.G/2011/PA.Pas
 476 0476/Pdt.G/2011/PA.Pas
 477
 478 0478/Pdt.G/2011/PA.Pas
 479 0479/Pdt.G/2011/PA.Pas
 480 0480/Pdt.G/2011/PA.Pas
 481
 482 0482/Pdt.G/2011/PA.Pas
 483 0483/Pdt.G/2011/PA.Pas
 484 0484/Pdt.G/2011/PA.Pas
 485
 486 0486/Pdt.G/2011/PA.Pas
 487 0487/Pdt.G/2011/PA.Pas
 488 0488/Pdt.G/2011/PA.Pas
 489
 490
 491 0491/Pdt.G/2011/PA.Pas
 492
 493
 494 0494/Pdt.G/2011/PA.Pas
 495 0495/Pdt.G/2011/PA.Pas
 496 0496/Pdt.G/2011/PA.Pas
 497
 498 0498/Pdt.G/2011/PA.Pas
 499 0499/Pdt.G/2011/PA.Pas
 500
 501
 502
 503 0503/Pdt.G/2011/PA.Pas
 504 0504/Pdt.G/2011/PA.Pas
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512 0512/Pdt.G/2011/PA.Pas
 513 0513/Pdt.G/2011/PA.Pas
 514
 515
 516 0516/Pdt.G/2011/PA.Pas
 517 0517/Pdt.G/2011/PA.Pas
 518
 519 0519/Pdt.G/2011/PA.Pas
 520
 521
 522 0522/Pdt.G/2011/PA.Pas
 523
 524
 525 0525/Pdt.G/2011/PA.Pas
 526
 527
 528
 529
 530
 531 0531/Pdt.G/2011/PA.Pas
 532
 533 0533/Pdt.G/2011/PA.Pas
 534
 535
 536
 537
 538
 539  0539/Pdt.G/2011/PA.Pas
 540
 541
 542 0542/Pdt.G/2011/PA.Pas
543
 544 0544/Pdt.G/2011/PA.Pas
 545 0545/Pdt.G/2011/PA.Pas
 546
 547
 548 0548/Pdt.G/2011/PA.Pas
 549
 550
 551 0551/Pdt.G/2011/PA.Pas
 552 0552/Pdt.G/2011/PA.Pas
 553
 554
555 0555/Pdt.G/2011/PA.Pas
 556 0556/Pdt.G/2011/PA.Pas
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563 0563/Pdt.G/2011/PA.Pas
 564
 565
 566
 567 0567/Pdt.G/2011/PA.Pas
 568
 569
 570 0570/Pdt.G/2011/PA.Pas
 571
 572
 573  0573/Pdt.G/2011/PA.Pas
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582 0582/Pdt.G/2011/PA.Pas
 583
584 0584/Pdt.G/2011/PA.Pas
585 0585/Pdt.G/2011/PA.Pas
586
 587
 588
 589
 590
 591 0591/Pdt.G/2011/PA.Pas
 592
 593
 594 0594/Pdt.G/2011/PA.Pas
 595
 596 0596/Pdt.G/2011/PA.Pas
 597 0597/Pdt.G/2011/PA.Pas
 598
 599 0599/Pdt.G/2011/PA.Pas
 600 0600/Pdt.G/2011/PA.Pas
 601 0601/Pdt.G/2011/PA.Pas
 602
 603 0603/Pdt.G/2011/PA.Pas
 604
 605
 606 0606/Pdt.G/2011/PA.Pas
 607 0607/Pdt.G/2011/PA.Pas
 608
 609
 610 0610/Pdt.G/2011/PA.Pas
 611
 612
613 0613/Pdt.G/2011/PA.Pas
 614
 615 0615/Pdt.G/2011/PA.Pas
 616 0616/Pdt.G/2011/PA.Pas
 617
 618 0618/Pdt.G/2011/PA.Pas
 619 0619/Pdt.G/2011/PA.Pas
 620
 621
 622 0622/Pdt.G/2011/PA.Pas
 623 0623/Pdt.G/2011/PA.Pas
 624
 625 0625/Pdt.G/2011/PA.Pas
 626
627
 628 0628/Pdt.G/2011/PA.Pas
 629 0629/Pdt.G/2011/PA.Pas
 630 0630/Pdt.G/2011/PA.Pas
 631 0631/Pdt.G/2011/PA.Pas
 632
 633 0633/Pdt.G/2011/PA.Pas
 634
 635
 636 0636/Pdt.G/2011/PA.Pas
 637 0637/Pdt.G/2011/PA.Pas
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652 0652/Pdt.G/2011/PA.Pas
 653
 654 0654/Pdt.G/2011/PA.Pas
 655 0655/Pdt.G/2011/PA.Pas
 656
 657 0657/Pdt.G/2011/PA.Pas
 658
 659
 660 0660/Pdt.G/2011/PA.Pas
661 0661/Pdt.G/2011/PA.Pas
 662 0662/Pdt.G/2011/PA.Pas
 663 0663/Pdt.G/2011/PA.Pas
 664
 665
 666 0666/Pdt.G/2011/PA.Pas
 667
 668 0668/Pdt.G/2011/PA.Pas
 669
 670 0670/Pdt.G/2011/PA.Pas
 671 0671/Pdt.G/2011/PA.Pas
 672
673 0673/Pdt.G/2011/PA.Pas
674
675 0675/Pdt.G/2011/PA.Pas
676 0676/Pdt.G/2011/PA.Pas
677
678 0678/Pdt.G/2011/PA.Pas
 679 0679/Pdt.G/2011/PA.Pas
 680 0680/Pdt.G/2011/PA.Pas
 681
 682
 683 0683/Pdt.G/2011/PA.Pas
 684
 685
 686
687
688
689 0689/Pdt.G/2010/PA.Pas
 690
 691 0691/Pdt.G/2011/PA.Pas
692
 693 0693/Pdt.G/2011/PA.Pas
 694 0694/Pdt.G/2011/PA.Pas
 695
 696 0696/Pdt.G/2011/PA.Pas
 697 0697/Pdt.G/2011/PA.Pas
 698 0698/Pdt.G/2011/PA.Pas
 699
 700 0700/Pdt.G/2011/PA.Pas
 701 0701/Pdt.G/2011/PA.Pas
 702 0702/Pdt.G/2011/PA.Pas
 703
 704 0704/Pdt.G/2011/PA.Pas
 705 0705/Pdt.G/2011/PA.Pas
 706 0706/Pdt.G/2011/PA.Pas
 707
 708 0708/Pdt.G/2011/PA.Pas
 709
 710 0710/Pdt.G/2011/PA.Pas
711
 712
 713
 714
 715  0715/Pdt.G/2011/PA.Pas
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723 0723/Pdt.G/2011/PA.Pas
 724
 725
726
 727
 728
 729 0729/Pdt.G/2011/PA.Pas
 730 0730/Pdt.G/2011/PA.Pas
731
 732 0732/Pdt.G/2011/PA.Pas
 733 0733/Pdt.G/2011/PA.Pas
 734 0734/Pdt.G/2011/PA.Pas
 735
 736
 737
 738 0738/Pdt.G/2011/PA.Pas
 739
 740
0744/Pdt.G/2011/PA.Pas
0748/Pdt.G/2011/PA.Pas
0750/Pdt.G/2011/PA.Pas
0752/Pdt.G/2011/PA.Pas
0753/Pdt.G/2011/PA.Pas
0756/Pdt.G/2011/PA.Pas
0758/Pdt.G/2011/PA.Pas
0759/Pdt.G/2011/PA.Pas
0760/Pdt.G/2011/PA.Pas
0763/Pdt.G/2011/PA.Pas
0771/Pdt.G/2011/PA.Pas
0774/Pdt.G/2011/PA.Pas
0777/Pdt.G/2011/PA.Pas
0780/Pdt.G/2011/PA.Pas
0782/Pdt.G/2011/PA.Pas
0785/Pdt.G/2011/PA.Pas
0786/Pdt.G/2011/PA.Pas
0787/Pdt.G/2011/PA.Pas
0790/Pdt.G/2011/PA.Pas
0794/Pdt.G/2011/PA.Pas
0795/Pdt.G/2011/PA.Pas
0798/Pdt.G/2011/PA.Pas
0801/Pdt.G/2011/PA.Pas
0807/Pdt.G/2011/PA.Pas
0810/Pdt.G/2011/PA.Pas
0811/Pdt.G/2011/PA.Pas
0813/Pdt.G/2011/PA.Pas
0814/Pdt.G/2011/PA.Pas
0817/Pdt.G/2011/PA.Pas
0821/Pdt.G/2011/PA.Pas
0826/Pdt.G/2011/PA.Pas
0829/Pdt.G/2011/PA.Pas
0835/Pdt.G/2011/PA.Pas
0838/Pdt.G/2011/PA.Pas
0840/Pdt.G/2011/PA.Pas
0842/Pdt.G/2011/PA.Pas
0845/Pdt.G/2011/PA.Pas
0847/Pdt.G/2011/PA.Pas
0848/Pdt.G/2011/PA.Pas
0853/Pdt.G/2011/PA.Pas
0856/Pdt.G/2011/PA.Pas
0858/Pdt.G/2011/PA.Pas
0861/Pdt.G/2011/PA.Pas
0863/Pdt.G/2011/PA.Pas
0869/Pdt.G/2011/PA.Pas
0871/Pdt.G/2011/PA.Pas
0873/Pdt.G/2011/PA.Pas
0877/Pdt.G/2011/PA.Pas
0881/Pdt.G/2011/PA.Pas
0883/Pdt.G/2011/PA.Pas
0891/Pdt.G/2011/PA.Pas
0896/Pdt.G/2011/PA.Pas
0898/Pdt.G/2011/PA.Pas
0902/Pdt.G/2011/PA.Pas
0906/Pdt.G/2011/PA.Pas
0909/Pdt.G/2011/PA.Pas
0912/Pdt.G/2011/PA.Pas
0914/Pdt.G/2011/PA.Pas
0917/Pdt.G/2011/PA.Pas
0929/Pdt.G/2011/PA.Pas
0931/Pdt.G/2011/PA.Pas
0933/Pdt.G/2011/PA.Pas
0935/Pdt.G/2011/PA.Pas
0940/Pdt.G/2011/PA.Pas
0944/Pdt.G/2011/PA.Pas
0946/Pdt.G/2011/PA.Pas
0950/Pdt.G/2011/PA.Pas
0953/Pdt.G/2011/PA.Pas
0954/Pdt.G/2011/PA.Pas
0958/Pdt.G/2011/PA.Pas
0962/Pdt.G/2011/PA.Pas
0966/Pdt.G/2011/PA.Pas
0969/Pdt.G/2011/PA.Pas
0974/Pdt.G/2011/PA.Pas
0975/Pdt.G/2011/PA.Pas
0976/Pdt.G/2011/PA.Pas
0977/Pdt.G/2011/PA.Pas
0980/Pdt.G/2011/PA.Pas
0986/Pdt.G/2011/PA.Pas
0987/Pdt.G/2011/PA.Pas
0995/Pdt.G/2011/PA.Pas
0998/Pdt.G/2011/PA.Pas
1002/Pdt.G/2011/PA.Pas
1003/Pdt.G/2011/PA.Pas
1009/Pdt.G/2011/PA.Pas
1014/Pdt.G/2011/PA.Pas
1017/Pdt.G/2011/PA.Pas
1018/Pdt.G/2011/PA.Pas
1019/Pdt.G/2011/PA.Pas
1021/Pdt.G/2011/PA.Pas
1024/Pdt.G/2011/PA.Pas
1027/Pdt.G/2011/PA.Pas
1034/Pdt.G/2011/PA.Pas
1037/Pdt.G/2011/PA.Pas
1039/Pdt.G/2011/PA.Pas
1043/Pdt.G/2011/PA.Pas
1053/Pdt.G/2011/PA.Pas
1059/Pdt.G/2011/PA.Pas
1060/Pdt.G/2011/PA.Pas
1062/Pdt.G/2011/PA.Pas
1064/Pdt.G/2011/PA.Pas
1070/Pdt.G/2011/PA.Pas
1072/Pdt.G/2011/PA.Pas
1075/Pdt.G/2011/PA.Pas
1076/Pdt.G/2011/PA.Pas
1080/Pdt.G/2011/PA.Pas
1081/Pdt.G/2011/PA.Pas
1083/Pdt.G/2011/PA.Pas
1084/Pdt.G/2011/PA.PAs
1086/Pdt.G/2011/PA.Pas
1091/Pdt.G/2011/PA.Pas
1092/Pdt.G/2011/PA.Pas
1094/Pdt.G/2011/PA.Pas
1096/Pdt.G/2011/PA.Pas
1097/Pdt.G/2011/PA.Pas
1100/Pdt.G/2011/PA.Pas
1101/Pdt.G/2011/PA.Pas
1103/Pdt.G/2011/PA.Pas
1106/Pdt.G/2011/PA.Pas
1107/Pdt.G/2011/PA.Pas
1116/Pdt.G/2011/PA.Pas
1118/Pdt.G/2011/PA.Pas
1119/Pdt.G/2011/PA.Pas
1123/Pdt.G/2011/PA.Pas
1127/Pdt.G/2011/PA.Pas
1134/Pdt.G/2011/PA.Pas
1135/Pdt.G/2011/PA.Pas
1137/Pdt.G/2011/PA.Pas
1139/Pdt.G/2011/PA.Pas
1146/Pdt.G/2011/PA.Pas
1152/Pdt.G/2011/PA.Pas
1156/Pdt.G/2011/PA.Pas
1161/Pdt.G/2011/PA.Pas
1164/Pdt.G/2011/PA.Pas
1169/Pdt.G/2011/PA.Pas
1171/Pdt.G/2011/PA.Pas
1176/Pdt.G/2011/PA.Pas
1188/Pdt.G/2011/PA.Pas
1202/Pdt.G/2011/PA.Pas
1214/Pdt.G/2011/PA.Pas
1233/Pdt.G/2011/PA.Pas
1238/Pdt.G/2011/PA.Pas
1241/Pdt.G/2011/PA.Pas
1245/Pdt.G/2011/PA.Pas
1248/Pdt.G/2011/PA.Pas
1248/Pdt.G/2011/PA.Pas
1250/Pdt.G/2011/PA.Pas
1257/Pdt.G/2011/PA.Pas
1258/Pdt.G/2011/PA.Pas
1261/Pdt.G/2011/PA.Pas
1264/Pdt.G/2011/PA.Pas
1265/Pdt.G/2011/PA.Pas
1269/Pdt.G/2011/PA.Pas
1271/Pdt.G/2011/PA.Pas
1273/Pdt.G/2011/PA.Pas
1281/Pdt.G/2011/PA.Pas
1284/Pdt.G/2011/PA.Pas
1285/Pdt.G/2011/PA.Pas
1288/Pdt.G/2011/PA.Pas
1289/Pdt.G/2011/PA.Pas
1296/Pdt.G/2011/PA.Pas
1302/Pdt.G/2011/PA.Pas
1303/Pdt.G/2011/PA.Pas
1307/Pdt.G/2011/PA.Pas
1313/Pdt.G/2011/PA.Pas
1316/Pdt.G/2011/PA.Pas
1319/Pdt.G/2011/PA.Pas
1322/Pdt.G/2011/PA.Pas
1323/Pdt.G/2011/PA.Pas
1324/Pdt.G/2011/PA.Pas
1326/Pdt.G/2011/PA.Pas
1327/Pdt.G/2011/PA.Pas
1328/Pdt.G/2011/PA.Pas
1332/Pdt.G/2011/PA.Pas
1347/Pdt.G/2011/PA.Pas
1351/Pdt.G/2011/PA.Pas
1354/Pdt.G/2011/PA.Pas
1355/Pdt.G/2011/PA.Pas
1357/Pdt.G/2011/PA.Pas
1358/Pdt.G/2011/PA.Pas
1360/Pdt.G/2011/PA.Pas
1366/Pdt.G/2011/PA.Pas
1371/Pdt.G/2011/PA.Pas
1372/Pdt.G/2011/PA.Pas
1375/Pdt.G/2011/PA.Pas
1376/Pdt.G/2011/PA.Pas
1390/Pdt.G/2011/PA.Pas
1391/Pdt.G/2011/PA.Pas
1393/Pdt.G/2011/PA.Pas
1395/Pdt.G/2011/PA.Pas
1397/Pdt.G/2011/PA.Pas
1398/Pdt.G/2011/PA.Pas
1400/Pdt.G/2011/PA.Pas
1401/Pdt.G/2011/PA.Pas
1406/Pdt.G/2011/PA.Pas
1407/Pdt.G/2011/PA.Pas
1409/Pdt.G/2011/PA.Pas
1412/Pdt.G/2011/PA.Pas
1414/Pdt.G/2011/PA.Pas
1417/Pdt.G/2011/PA.Pas
1419/Pdt.G/2011/PA.Pas
1420/Pdt.G/2011/PA.Pas
1421/Pdt.G/2011/PA.Pas
1423/Pdt.G/2011/PA.Pas
1425/Pdt.G/2011/PA.Pas
1431/Pdt.G/2011/PA.Pas
1435/Pdt.G/2011/PA.PAs
1436/Pdt.G/2011/PA.Pas
1437/Pdt.G/2011/PA.Pas
1439/Pdt.G/2011/PA.Pas
1440/Pdt.G/2011/PA.Pas
1450/Pdt.G/2011/PA.Pas
1452/Pdt.G/2011/PA.Pas
1453/Pdt.G/2011/PA.Pas
1454/Pdt.G/2011/PA.Pas
1456/Pdt.G/2011/PA.Pas
1459/Pdt.G/2011/PA.Pas
1464/Pdt.G/2011/PA.PAs
1467/Pdt.G/.2011/PA.Pas
1471/Pdt.G/2011/PA.Pas
1474/Pdt.G/2011/PA.Pas
1475/Pdt.G/2011/PA.Pas
1476/Pdt.G/2011/PA.Pas
1479/Pdt.G/2011/PA.Pas
1480/Pdt.G/2011/PA.PAs
1487/Pdt.G/2011/PA.PAs
1492/Pdt.G/2011/PA.Pas
1493/Pdt.G/2011/PA.Pas1497/Pdt.G/2011/PA.Pas
1498/Pdt.G/2011/PA.Pas
1499/Pdt.G/2011/PA.Pas
1500/Pdt.G/2011/PA.Pas
1502/Pdt.G/.2011/PA.Pas
1510/Pdt.G/2011/PA.Pas
1513/Pdt.G/2011/PA.Pas
1514/Pdt.G/2011/PA.Pas
1518/Pdt.G/2011/PA.Pas
1519/Pdt.G/2011/PA.Pas
1522/Pdt.G/2011/PA.PAs
1523/Pdt.G/2011/PA.Pas
1524/Pdt.G/2011/PA.Pas
1527/Pdt.G/2011/PA.PAs
1530/Pdt.G/2011/PA.Pas
1540/Pdt.G/2011/PA.Pas
1541/Pdt.G/2011/PA.Pas
1545/Pdt.G/2011/PA.Pas
1546/Pdt.G/2011/PA.Pas
1548/Pdt.G/2011/PA.Pas
1549/Pdt.G/2011/PA.Pas
1552/Pdt.G/2011/PA.PAs
1557/Pdt.G/2011/PA.Pas
1564/Pdt.G/2011/PA.PAs
1566/Pdt.G/2011/PA.Pas
1569/Pdt.G/2011/PA.Pas
1573/Pdt.G/2011/PA.Pas
1577/Pdt.G/2011/PA.Pas
1587/Pdt.G/2011/PA.Pas
1596/Pdt.G/2011/PA.Pas
1608/Pdt.G/2011/PA.Pas
1612/Pdt.G/2011/PA.PAs
1613 1613/Pdt.G/2011/PA.Pas
1632/Pdt.G/2011/PA.PAs
1637/Pdt.G/2011/PA.PAs
1640/Pdt.G/2011/PA.PAs
1655/Pdt.G/2011/PA.PAs
1671/Pdt.G/2011/PA.PAs
1684/Pdt.G/2011/PA.PAs
1697/Pdt.G/2011/PA.PAs
1712/Pdt.G/2011/PA.Pas
1719/Pdt.G/2011/PA.Pas
1723/Pdt.G/2011/PA.Pas
1727/Pdt.G/2011/PA.Pas
1734/Pdt.G/2011/PA.Pas
1738/Pdt.G/2011/PA.Pas

1 thought on “PUTUSAN TAHUN 2011

Comments are closed.