Data AC Tahun 2014

DATA AKTA CERAI  TAHUN 2014

YANG BELUM DI AMBIL PARA PIHAK

NO
NO AKTA CERAI
NO PERKARA
INISIAL NAMA
PIHAK YANG BELUM MENGAMBIL
 1  0001/AC/2014  1781/2013/  SGT  TERGUGAT
 2  0002/AC/2014  1250/2013  MYS  TERGUGAT
 3  0005/AC/2014  1671/2013  RY   TERGUGAT
 4 0007/AC/2014  1689/2013  MSK   TERGUGAT
 5  0008/AC/2014  1694/2013 IRF   TERGUGAT
 6  0014/AC/2014  1770/2013  MH   TERGUGAT
 7  0016/AC/2014  1165/2013  SBT I  TERGUGAT
 8  0019/AC/2014  1673/2013  KLL  TERGUGAT
 9  0021/AC/2014  1703/2013  HYN  TERGUGAT
 10  0024/AC/2014  1122/2013  SHL  TERGUGAT
 11  0025/AC/2014  0991/2013  EL  TERGUGAT
 12  0028/AC/2014  1573/2013  SG  TERGUGAT
 13  0030/AC/2014  1711/2013  MT  TERGUGAT
 14  0031/AC/2014  0944/2013  JMR  TERGUGAT
 15 033/AC/2014 0915/2013 ASP  TERGUGAT
 16 0034/AC/2014  1193/2013  NH  TERGUGAT
 17  0035/AC/2014 1195/2013  LW  TERGUGAT
 18  0039/AC/2014 1791/2013  KMD  TERGUGAT
 19  0040/AC/2014  1797/2013  CW  TERGUGAT
 20 0044/AC/2014  1619/2013  LRM  TERGUGAT
 21  0046/AC/2014  1021/2013  DYB  TERGUGAT
 22  0048/AC/2014  1140/2013 SH  TERGUGAT
 23  0049/AC/2014  1197/2013 ABDR  TERGUGATNU
 24  0052/AC/2014  1705/2013  SK  TERGUGAT
 25  0053/AC/2014  1270/2013  DA  TERGUGAT
 26  0056/AC/2014  1402/2013  ER  TERMOHON
 27  0057/AC/2014  1303/2013  CT  TERMOHON
 28  0059/AC/2014  1728/2013  TH  TERGUGAT
 29  0062/AC/2014 1410/2013  WW  TERGUGAT
 30  0063/AC/2014  1651/2013  YA  TERGUGAT
 31  0064/AC/2014 1765/2013  TS  TERGUGAT
 32 0066/AC/2014 1798/2013  RBN PENGGUGAT
 33  0067/AC/2014  1828/2013  KHM  TERGUGAT
 34  0073/AC/2014 1740 /2013  MJS  TERGUGAT
 35  0074/AC/2014 1459/2013 JAN  TERGUGAT
 36  0076/AC/2014  1716/2013  MSN TERMOHON
 37  0077/AC/2014 1725/2013 BD  TERMOHON
 38  0078/AC/2014  1474/2013 NM  TERGUGAT
 39  0079/AC/2014  1512/2013  KTM & MM PENGGUGAT/ TERGUGAT
 40  0082/AC/2014 1751/2013  IRS  TERMOHON
 41  0088/AC/2014  1796/2013 IMR  TERGUGAT
 42  0092/AC/2014  1795/2013 NAM  TERGUGAT
 43  0093/AC/2014 1772/2013  NR  TERMOHON
 44  0097/AC/2014  1783/2013  PN  TERGUGAT
 45  0098/AC/2014 1338/2013  PAI  TERGUGAT
 46  0099/AC/2014 1249/2013 AZ  TERGUGAT
 47  0103/AC/2014 1786 /2013  SJ  TERGUGAT
 48  0104/AC/2014 1808 /2013 SN  TERGUGAT
 49  0105/AC/2014 1820 /2013 AML  TERGUGAT
 50  0106/AC/2014 1824 /2013  STR  TERGUGAT
 51  0108/AC/2014 1868 /2013  KH  TERGUGAT
 52  0111/AC/2014 1753 /2013  ARF  TERGUGAT
 53  0112/AC/2014 1132 /2013 STRH  TERMOHON
 54  0113/AC/2014 1848 /2013  RHY  PENGGUGAT
 55  0114/AC/2014 1948 /2013 TSE  TERGUGAT
 56  0115/AC/2014 1811 /2013 TTA  TERMOHON
 57  0116/AC/2014 1516 /2013 FDK  TERGUGAT
 58  0126/AC/2014 1857 /2013 SD  TERGUGAT
 59 0128/AC/2014 1874 /2013 ISK TERGUGAT
 60 0129/AC/2014 1505/2013 STO TERGUGAT
 61 0131/AC/2014 1654/2013 JKR TERGUGAT
 62 0132/AC/2014 1741/2013  PNE TERMOHON
 63 0134/AC/2014 1773/2013 LMK TERMOHON
 64 0135/AC/2014 1620/2013  ILM TERMOHON
 65 0140/AC/2014 1763/2013  AMI TERMOHON
 66 0141/AC/2014 1415/2013  MN TERGUGAT
 67 0143/AC/2014 1835/2013 MAA TERGUGAT
 68 0144/AC/2014 1861/2013 SW TERGUGAT
 69 0147/AC/2014 1889/2013 AMB TERGUGAT
 70 0149/AC/2014 1757/2013  PRA TERGUGAT
 71 0151/AC/2014 1810/2013  SAM TERGUGAT
 72 0152/AC/2014 1338/2013  ER & FA PENGGUGAT&TERGUGAT
 73 0153/AC/2014 1580/2013  MUT TERGUGAT
 74 0155/AC/2014 1883/2013 ZAI TERGUGAT
 75 0157/AC/2014 1919/2013 SU TERGUGAT
 76 0159/AC/2014 1657/2013  SEN TERGUGAT
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013
0/AC/2014 /2013

Leave a Reply

  • LINK KAMI

    Pembaruan MA